cze 5, 2017 Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

Promocja z blogerami a podatki

Celem każdego sklepu, czy to internetowego czy stacjonarnego, jest sprzedaż jak największej ilości produktów i osiągnięcie jak najwyższego wolumenu obrotów. Jednakże, aby to uzyskać, oferowane produkty muszą najpierw zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów. W tym celu organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne, których celem jest wypromowanie towarów do jak największego grona odbiorców.

Jednym ze sposobów dotarcia do nowych odbiorców jest promocja towarów poprzez blogi tematyczne. Blogi tematyczne zazwyczaj skupiają określone grono potencjalnych klientów, zainteresowanych konkretną tematyką. Promocja przeprowadzana z pomocą wpływowych blogerów pozwala – przy skutecznej kampanii – na przestawienie oferty produktowej, zaprezentowanie walorów produktu, zdobycie i rozpowszechnienie pozytywnych komentarzy i tym samym zdobycie nowej grupy odbiorców.

Oprócz tego, że taka kampania prowadzona za pośrednictwem blogerów wymaga doprecyzowania sposobu promocji pod kątem marketingowym, to dodatkowo warto zastanowić się nad związanymi z nią konsekwencjami podatkowymi.
 

Przekazanie towaru blogerowi

Jednym ze sposobów współpracy z blogerami jest przekazanie blogerowi danego towaru po to, żeby go przetestował, używał i ewentualnie opisał w ramach recenzji na blogu.

Konsekwencje podatkowe takiego działania zależą od szczegółów i mogą bardzo się różnić w zależności od tego, czy:

  • przekazany towar jest swojego rodzaju prezentem dla blogera i przekazujący nie może od blogera egzekwować żadnych dodatkowych czynności, typu zamieszczenie zdjęć towaru na blogu czy też pozytywnych opisów,
  • towar jest co prawda przekazany blogerowi nieodpłatnie, ale bloger zobowiązuje się, że zamieści link do towaru/jego opis/zdjęcie na swoim blogu i sporządzi też recenzję,
  • towar jest sprzedany do blogera za odpowiednie wynagrodzenie, jednocześnie bloger powinien, również za odpłatnością, przetestować towar i zamieścić na jego temat odpowiedni wpis na blogu.

Najprostszą sytuacją, z podatkowego punktu widzenia, jest przypadek opisany w ostatnim punkcie. W takiej sytuacji po stronie sklepu powstaje przychód z tytułu sprzedaży towaru, sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Po stronie blogera również pojawi się przychód z tytułu wykonanej przez niego usługi (przetestowania i zrecenzowania produktu), który będzie opodatkowany stosownie do tego, czy bloger prowadzi czy też nie działalność gospodarczą i czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Takie wzajemne świadczenia mogą być potrącone, co – co do zasady – upraszcza rozliczenia. Jeśli bloger prowadzi działalność gospodarczą, sytuacja jest prosta i sklep otrzymuje od niego odpowiednią fakturę lub rachunek, którą następnie może rozpoznać w kosztach uzyskania przychodu jako usługę o charakterze promocyjnym. Jednak jeśli bloger nie prowadzi działalności gospodarczej i wykonuje swoją usługę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, sklep internetowy – niezależnie od prawa do uznania zapłaconego wynagrodzenia za koszt podatkowy – może być zobowiązany do potrącenia odpowiedniej zaliczki na podatek PIT lub nawet składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

Z kolei najczęstszą sytuacją jest przypadek drugi. Pomimo że pozornie towar jest przekazywany blogerowi nieodpłatnie, to w rzeczywistości sklep oczekuje świadczenia wzajemnego. Z podatkowego punktu widzenia mamy zatem do czynienia z dwiema odpłatnymi dostawami, tyle że płatność następuje nie w formie pieniężnej, ale rzeczowej (dochodzi do barteru). Dla sklepu taka transakcja powinna być neutralna, jeśli chodzi o podatek dochodowy – sklep ponosi koszt związany z nabyciem usługi promocyjnej (wartość wydanego towaru) i jednocześnie ma przychód z tytułu zbycia towaru (wartość świadczenia promocyjnego). Jeśli ustalenia z blogerem dotyczą takiej właśnie transakcji wymiennej, warto zadbać o jej odpowiednią dokumentację. W przeciwnym razie jest ryzyko, że organ podatkowy pokusi się o inną kwalifikację transakcji – może potencjalnie uznać, że po stronie sklepu doszło do uzyskania nieodpłatnego świadczenia, w postaci usługi promocyjnej, będącej przychodem do opodatkowania, a jednocześnie koszt wydanego towaru nie jest kosztem podatkowym, bo powinien być potraktowany jako (nieodliczalna podatkowo) darowizna na rzecz osoby fizycznej. Chociaż takie podejście nie jest do końca prawidłowe, to warto już z góry tak zaplanować transakcję, żeby uniknąć niepotrzebnych sporów z urzędem skarbowym. Co do zasady na takim przekazaniu należy naliczyć VAT należny – wynika to z tego, że nie jest to przekazanie nieodpłatne, ale dokonane w zamian za świadczenie drugiej strony.

I wreszcie sytuacja opisana w punkcie pierwszym – przy nieodpłatnym przekazaniu towaru blogerowi, bez świadczenia wzajemnego, sklep może co do zasady zaliczyć wartość tego towaru do kosztów podatkowych, przy założeniu jednak, że spełnione zostaną przesłanki uznania takiego wydania za część akcji marketingowo-promocyjnej. Jeśli przekazanie towaru byłoby uznane po prostu za darowiznę na rzecz osoby fizycznej, wtedy odpowiednia wartość już nie mogłaby stanowić kosztów podatkowych sklepu. W przypadku, kiedy obdarowanym blogerem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, po jej stronie powstaje przychód, tym razem z tytułu nieodpłatne otrzymanego towaru, w wysokości jego wartości (wyjątkiem są tu przekazania towarów o wartości poniżej 200 PLN, przy spełnieniu dodatkowych warunków). Sklep jest zobligowany do przygotowania informacji PIT-8C, która ma na celu zadeklarowanie, w jakiej wysokości osoba fizyczna uzyskała przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego produktu. Informacja ta powinna być przesłana zarówno do blogera, jak i jego urzędu skarbowego. O ile obdarowany bloger pozostaje z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym (np. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) lub prowadzi działalność gospodarczą, to deklaracja PIT-8C nie musi być składana. Nieodpłatne przekazanie towaru może też powodować konieczność odprowadzenia VAT należnego – można tego uniknąć, o ile sklep będzie w stanie wykazać, że przekazany towar jest próbką, a przekazanie służy promocji przedsiębiorstwa.
 

A co z blogerami?

Sami blogerzy również powinni przeanalizować skutki podatkowe swojej działalności, w szczególności kiedy prowadzą ją w ramach działalności gospodarczej i ponoszą związane z nią koszty. Zgodnie z ostatnim stanowiskiem organów podatkowych, w przypadku, kiedy bloger osiąga przychody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej na blogu lub pisania artykułów sponsorowanych, wydatki ponoszone na zakup produktu reklamowanego lub pozwalającego na utrzymanie wysokiej częstotliwości wizyt na blogu nie powinny stanowić kosztów uzyskania przychodu. Organy uzasadniają to tym, że często towary nabywane w tym celu mają charakter osobisty oraz nie wykazują bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego związanego z zachowaniem źródła przychodu. Również w zakresie podatku VAT organy twierdzą, że wydatki tego typu nie służą działalności opodatkowanej, z związku z czym VAT naliczony od tych wydatków nie powinien pomniejszać wykazywanego VAT należnego.

Takie podejście organów jest dyskusyjne, ponieważ to od tego, co i jak często bloger będzie u siebie prezentował, zależy jego rozpoznawalność i ilość wizyt na jego blogu, a tym samym wysokość przychodów, które będzie osiągał na skutek publikowania czy to artykułów sponsorowanych, czy standardowych reklam zlecanych przez sklepy chcące wypromować swoje produkty.
 

Czy warto tak promować produkty?

Niezależnie od powyżej przedstawionych potencjalnych trudności z kwalifikacją podatkową rozliczeń z blogerami, warto rozważyć promocję swoich produktów poprzez taki kanał jak blogi. Dzięki niemu możemy dostać się do określonej grupy odbiorców, która potencjalnie może być zainteresowana naszymi produktami i jednocześnie zwiększyć efektywność naszych działań marketingowych. A wątpliwości podatkowe zawsze można zawczasu potwierdzić z ekspertami.

Mamy nadzieję, że już teraz promocja z blogerami a podatki są dla Ciebie zrozumiałym tematem!

 
 
Autorki artykułu

promocja z blogerami a podatki

promocja z blogerami a prawo

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii podatkowej Advicero Tax. Specjalizuje się w doradztwie dla rynku ecommerce. Współautorka raportu „Ecommerce pod lupą fiskusa”.

Elżbieta Jankowska
Autorka jest konsultantem podatkowym w Advicero Tax. Doradza podmiotom z branży ecommerce, handlu detalicznego, produkcji.

 

 

 

Promocja e-sklepu
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Redakcja Kliniki ecommerce

Redakcja Kliniki ecommerce 

więcej
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

PayPal PassPort od teraz dostępny dla polskich fir...

PayPal PassPort od teraz dostępny dla polskich firm,  które chcą działać globalnie Według danych PayPal, handel transgraniczny rośnie w stałym tempie. Mieszkańcy Stanów...

Więcej
patronaty
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

Warsztaty e-commerce w Warszawie – sprawdź...

Warsztaty „E-handel – czyli jak podejść do budowy działalności firmy w kanale online” Chcesz dowiedzieć się jak podejść do budowy działalności firmy w Internecie? Jak uzyskać...

Więcej
jak-promowac-e-sklep
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

Promocja z blogerami a podatki...

Celem każdego sklepu, czy to internetowego czy stacjonarnego, jest sprzedaż jak największej ilości produktów i osiągnięcie jak najwyższego wolumenu obrotów. Jednakże, aby to uzyskać,...

Więcej
patronaty
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

INFOSHARE 2017 – SPOTKANIE WIEDZY I BIZNESU...

INFOSHARE 2017 - SPOTKANIE WIEDZY I BIZNESU. ORGANIZATORZY ODSŁANIAJĄ SZCZEGÓŁY 11 EDYCJI KONFERENCJI Wiedza na temat biznesu, innowacji, marketingu i programowania, przestrzeń dedykowana...

Więcej
e-biznesjak-promowac-e-sklep
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

Jak promować markę beauty?...

Jak promować markę beauty skutecznie, by dotrzeć do jak największej liczby fanów oraz potencjalnych klientów, angażować, inspirować i pozostać zapamiętaną? Spójność przede...

Więcej
wydarzenia
Opublikował: Redakcja Kliniki ecommerce / 0 komentarzy

Wirtualna rzeczywistość w realnym biznesie...

Smartfon XXI wieku nie jest już tylko urządzeniem do prowadzenia rozmów, wysyłania wiadomości, przekazywania filmów i zdjęć. Coraz częściej stanowi małe centrum dowodzenia - za jego...

Więcej