lip 8, 2014 Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta cz. I

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi te, obok wydłużonego do 14 dni terminu, w którym konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, dotyczą przede wszystkim obowiązków informacyjnych. Ich niespełnienie pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla prowadzącego sklep internetowy. Jednym z takich wymogów jest obowiązek oznaczenia przycisku służącego do złożenia zamówienia w czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

Dotychczas treść przycisku służącego do złożenia zamówienia nie była tak jednoznacznie określona jak w ustawie o prawach konsumenta. Zgodnie z wciąż obowiązującymi regulacjami z treści samego regulaminu sklepu internetowego może wynikać to, że klient zamawiając dany produkt składa ofertę zakupu bądź też przyjmuje ofertę składaną przez sprzedającego (podmiot prowadzący sklep).

Zgodnie z nowym stanem prawnym rozwiązanie to nie będzie już wystarczające. Skutkiem nie umieszczenia we właściwym miejscu przycisku ze zwrotem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym jednoznacznym sformułowaniem będzie to, że umowa nie zostanie zawarta. Sankcja ta jest niekorzystna zarówno dla klienta sklepu internetowego, jak i dla samego sklepu. Otwiera ona drogę do późniejszego podważenia transakcji, do której z prawnego punktu widzenia nie doszło. Klient może np. zmienić zdanie co do tego, czy chce dany produkt zamówić. Może to doprowadzić do sytuacji, w której otrzymane przez niedoszłego klienta sklepu świadczenie zostanie uznane za świadczenie niezamówione przez konsumenta, które nie może nakładać na niego żadnych zobowiązań. W przypadku natomiast gdy wola niedoszłego klienta nie ulegnie zmianie strony jak się wydaje powinny ponownie zawrzeć umowę.

Istotną kwestią jest również ustalenie, który spośród przycisków prowadzących do złożenia zamówienia powinien zawierać informację o tym, że klient zamawia dany produkt z obowiązkiem zapłaty za niego. Jak się wydaje powinien to być ostatni przycisk, za pomocą którego kupujący finalizuje swoje zamówienie. Przycisk ten powinien znajdować się pod szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów danego zamówienia.

Pomimo tego, że nowe regulacje będą obowiązywały dopiero od końca 2014 roku, warto szybciej dostosować sposób składania zamówienia do nowych wymogów. Pozwoli to obu stronom transakcji szybciej przyzwyczaić się do różnic w sposobie zamawiania produktów w sklepie internetowym, a także poprawić ewentualne niedociągnięcia jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

Prawo
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pawel Konieczny

Pawel KoniecznyPrawnik i ekonomista z kancelarii PragmatIQ PragmatIQ

Specjalizuje się w prawie e-commerce oraz prawie spółek. Prywatnie interesuję się filozofią i kinem.

więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów interneto...

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rejestracja zbioru danych osobowych w rejestrze GI...

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością zbierania danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu klient zakłada na stronie sklepu internetowego konto...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIOD...

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem stosowania określonych procedur mających na celu ochronę osób, których te dane dotyczą. To czy procedury te są przestrzegane podlega...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi...

Więcej