wrz 15, 2014 Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów internetowych

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne jest jednak spełnienie pewnych wymogów prawnych. Z prowadzeniem sklepu internetowego wiąże się obowiązek posiadania regulaminu. Jego treść jest w dużym stopniu uzależniona od wymagań stawianych przez ustawodawcę, w szczególności tych wyznaczający minimalny zakres ochrony konsumentów. W pewnym zakresie istnieje jednak możliwość kształtowania treści regulaminu i dopasowania go do specyfiki oraz potrzeb danego sklepu internetowego. Niesie to ze sobą ryzyko popełnienia błędów. Musisz pamiętać, że regulaminy sklepów internetowych, ze względu na ich powszechną dostępność, są szczególnie podatne na „kontrolę” co do ich prawidłowości, nie tylko ze strony klientów i organów państwa, ale również osób trzecich. Skutkować to może m. in. złożeniem pozwu o uznanie danej klauzuli za niedozwoloną. Dlatego też przy tworzeniu regulaminu warto jest wystrzegać się pewnych błędów.

 

a) Wyłączenie bądź ograniczanie praw konsumentów lub odpowiedzialności sprzedawcy. Musisz być ostrożny gdy zawierasz w regulaminie zapisy o wyłączeniu uprawnień konsumentów bądź ograniczasz swoją odpowiedzialność jako sprzedawca. Postanowienia o treści „sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za…” w pewnych przypadkach mogą zostać przez sąd uznane za niedozwolone. Również uzależnienie, niektórych uprawnień konsumentów od spełnienia przez nich dodatkowych warunków może okazać się ryzykowne. Nie oznacza to, że postanowienia takie zawsze zostaną uznane przez sąd za niedozwolone. Musisz jednak uważać korzystając z takich zapisów (więcej o klauzulach niedozwolonych dowiesz się z wcześniejszych artykułów. Do najczęściej stosowanych klauzul niedozwolonych zalicza się:

- postanowienia ograniczające odpowiedzialność sprzedawcy za umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje dotyczące oferowanych produktów;

- postanowienia ograniczające odpowiedzialność sprzedawcy za działania osób dostarczających produkt konsumentowi;

- postanowienia ograniczające możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta;

- postanowienia ograniczające odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedanego towaru z umową;

- klauzule wskazujące jako sąd właściwy dla ewentualnego sporu pomiędzy prowadzącym sklep internetowy a konsumentem sąd siedziby prowadzącego sklep.

 

b) Niespełnienie obowiązków informacyjnych. Ustawodawca nakłada na prowadzącego sklep internetowy obowiązek poinformowania konsumenta o pewnych kwestiach związanych m.in. z zasadami zapłaty za zakupiony towar, sposobie składania reklamacji oraz o możliwości odstąpienia od umowy. Część z tych informacji najwygodniej będzie zawrzeć w samym regulaminie. Nie spełnienie tych obowiązków spowoduje dla prowadzącego sklep internetowy negatywne konsekwencje. Przykładowo jeżeli nie poinformujesz konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy okres, w którym będzie on mógł od umowy odstąpić znacząco się wydłuży (obecnie z 10 dni do 3 miesięcy, a od 25 grudnia 2014 termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy, w przypadku nie poinformowania konsumenta o nim, zostanie wydłużony o 12 miesięcy).

 

c) Kopiowanie treści regulaminów innych sklepów internetowych. Wiele regulaminów sklepów internetowych powstaje na zasadzie kopiowania postanowień zawartych w innych regulaminach. Jest to niestety najłatwiejszy sposób na powielenie błędów w nich zawartych, w szczególności klauzul niedozwolonych. Skala e-handlu jest tak duża, że wiele spośród dostępnych na stronach internetowych sklepów regulaminów mogła nigdy nie zostać przez żadnego profesjonalistę sprawdzona pod kątem zgodności z prawem.

 

d) Przepisywanie w regulaminie ustaw. Dobrze jest gdy w regulaminie swojego sklepu posługujesz się zwrotami z ustaw jak np. odstąpienie od umowy czy reklamacja. Nie jest jednak właściwym rozwiązaniem tworzenie zbyt obszernego regulaminu zawierającego przepisaną treść ustaw. Nie jest to konieczne, a efektem ubocznym takiego zabiegu będzie to, że regulamin może okazać się mało przejrzysty dla odbiorcy, a jego istotne postanowienia zaginą w natłoku innych informacji. Poprzez regulamin komunikujesz się ze swoim klientem, istotne jest więc, żeby był on dla niego „czytelny”.

 

e) Umieszczenie w regulaminie niepotrzebnych zapisów. Im więcej umieścisz w regulaminie swojego sklepu internetowego zapisów, do których umieszczenia ustawodawca Cię nie zobowiązuje, tym większe będzie ryzyko, że wśród nich znajdzie się klauzula niedozwolona. O pewnych kwestiach nie musisz informować w regulaminie, wystarczy umieszczenie stosownej informacji np. na stronie podsumowującej zamówienie. Niedobrze jest podchodzić do sporządzenia regulaminu na zasadzie umieszczania w nim, dla zabezpieczenia, wszystkich możliwych zapisów, przyjmując, że
i tak nikt tego nie będzie czytał.

 

Dobrze skonstruowany regulamin nie zawiera klauzul niedozwolonych i spełnia wymogi informacyjne. Istotne jest jednak również żeby był on dla klienta przejrzysty
i zrozumiały. Taki regulamin pozwoli Ci uniknąć nieporozumień w kontaktach z klientami oraz pozwoli budować z nimi dobre relacje.

Prawo
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pawel Konieczny

Pawel KoniecznyPrawnik i ekonomista z kancelarii PragmatIQ PragmatIQ

Specjalizuje się w prawie e-commerce oraz prawie spółek. Prywatnie interesuję się filozofią i kinem.

więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów interneto...

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rejestracja zbioru danych osobowych w rejestrze GI...

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością zbierania danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu klient zakłada na stronie sklepu internetowego konto...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIOD...

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem stosowania określonych procedur mających na celu ochronę osób, których te dane dotyczą. To czy procedury te są przestrzegane podlega...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi...

Więcej