lip 29, 2014 Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta cz. II – odstąpienie przez konsumenta od umowy

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Ustawa, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku rozbudowuje dotychczas istniejącą regulację oraz wprowadza liczne postanowienia mające na celu wzmocnienie pozycji konsumenta w związku z możliwością odstąpienia przez niego od umowy.

Podobnie jak na gruncie dotychczasowego stanu prawnego konsument będzie mógł od umowy odstąpić bez podania przyczyny. Wydłużony z 10 do 14 dni zostanie termin, w którym konsument będzie mógł z tego uprawnienia skorzystać. Termin ten liczony będzie od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego inną niż przewoźnik osobę trzecią bądź też od dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów. Równocześnie ustawodawca przewidział, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, standardowy termin 14 dni na odstąpienie od umowy wydłuży się o 12 miesięcy. Jeżeli jednak w ciągu tego wydłużonego okresu sprzedawca poinformuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, 14 dniowy termin będzie biegł od dnia tego powiadomienia.

Odmiennie uregulowana została również kwestia zwrotu świadczeń w następstwie odstąpienia przez konsumenta od umowy. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w szczególności koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca nie będzie jednak zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem rzeczy  w przypadku gdy konsument wybrał inny  niż najtańszy oferowany przez przedsiębiorcę sposób dostarczenia rzeczy.

Ustawodawca uregulował również szczegółowo możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy dołączonego do nowej ustawy. Możliwe będzie również złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Te dwa przypadki łączą się z nałożonym na przedsiębiorcę obowiązkiem, potwierdzenia na trwałym nośniku informacji o odstąpieniu od umowy przez konsumenta. Pojęcie trwałego nośnika pojawia się w ustawie również w kontekście obowiązku udzielenia konsumentowi informacji przy zawarciu umowy. Jest on zdefiniowany w ustawie jako materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.   Wydaje się, że potwierdzenie o odstąpieniu od umowy spełnia powyższe wymogi zarówno gdy jest ono umoszczone na płycie CD, pendrivie czy też papierze, jak i gdy jest zawarte w treści wiadomości e-mail. Przy kwalifikacji danego nośnika jako trwałego istotne jest aby jego treść nie mogła zostać jednostronnie zmieniona, co naruszyłoby warunek, że trwały nośnik musi zapewniać możliwość odtworzenia przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Prawo
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pawel Konieczny

Pawel KoniecznyPrawnik i ekonomista z kancelarii PragmatIQ PragmatIQ

Specjalizuje się w prawie e-commerce oraz prawie spółek. Prywatnie interesuję się filozofią i kinem.

więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów interneto...

Sklep internetowy jest skutecznym narzędziem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, niedostępnych w przypadku sklepu stacjonarnego. Aby móc z tego rozwiązania bezpiecznie korzystać konieczne...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku nowelizuje przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Równocześnie uchylona zostanie ustawa o...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Rejestracja zbioru danych osobowych w rejestrze GI...

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością zbierania danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu klient zakłada na stronie sklepu internetowego konto...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Kontrola przetwarzania danych osobowych przez GIOD...

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z obowiązkiem stosowania określonych procedur mających na celu ochronę osób, których te dane dotyczą. To czy procedury te są przestrzegane podlega...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta jest uregulowanie dotyczące kwestii odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem środków...

Więcej
prawo-e-commerce
Opublikował: Pawel Konieczny / 0 komentarzy

Przegląd zagadnień z ustawy o prawach konsumenta c...

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku wprowadza liczne dodatkowe wymogi dla sklepów internetowych, których celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta. Wymogi...

Więcej